BÁDATEĽŇA

Skúmanie histórie a etapy života našich predkov v regióne Malé Karpaty.

Tu by sa časom mohol spracovať a zobraziť formulár na on-line vyplňovanie údajov o predkoch. Spôsob bude potrebné premyslieť vzhľadom na populárne GDPR.