Nepresnosť údaju – Mária Hirner

Narodená 1. septembra 1823 má nesprávne uvedený dátum narodenia na náhrobnom kameni na Čermákovej lúke v sedle Modranskej Baby. Na obrázku je fotografia náhrobného kameňa, kde je uvedený dátum narodenia 1. september 1824. V cirkevných archívoch v knihe narodených je uvedené, že Maria a Michael sa narodili ako dvojičky 1. septembra 1823 rodičom Stephanus a Magdalena Hirnerovým.

Maria a Michael
Maria a Michael

2 thoughts on “Nepresnosť údaju – Mária Hirner

  1. Ján Graus says:

    Áno, takýchto nepresností je viac.
    Aj na škole na Piesku je na kamennej tabuli nápis že školu založil Fraňo Kráľ, čo nie je pravda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *