Mein Österreich, mein Heimatland

Ilustrovaná vlastivedná štúdia rakúskeho cisárstva z prelomu 19. a 20. storočia. On-line náhľad: tu

Poznámka: v režime OCR – konverzia do typu písma Latinka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *