Holzhackerhaus v relácii Dedovizeň

Huncokári, ľudia lesov žijúci od polovice 18. storočia v Malých Karpatoch. Kto boli, ako žili a prišli? To sú otázky, na ktoré hľadá odpoveď ich potomok Ján Graus. Svojpomocne sa mu podarilo zrekonštruovať starý rodičovský dom a vytvoriť tak priestor na stretávanie sa s ostatnými potomkov huncokárov. Medzi nimi je aj pani Lotti, posledná, ktorá stále hovorí pôvodným huncokárskym nárečím. Prijmite pozvanie do Holzhackerhausu v relácii Dedovizeň.

Dedovizeň 1.a 2 diel v RTVS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *