Nepresnosť údaju – Mária Hirner

Narodená 1. septembra 1823 má nesprávne uvedený dátum narodenia na náhrobnom kameni na Čermákovej lúke v sedle Modranskej Baby. Na obrázku je fotografia náhrobného kameňa, kde je uvedený dátum narodenia 1. september 1824. V cirkevných archívoch v knihe narodených je uvedené, že Maria a Michael sa narodili ako dvojičky 1. septembra 1823 rodičom Stephanus a Magdalena Hirnerovým.

Maria a Michael
Maria a Michael